Vi på torbjörnsgolv är anslutna till GVK, för kunden bästa.

 GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, är en stiftelse där de stora bostadsföretagen, fastighets- och villaägarorganisationerna samt golv och vvs-branchen ingår. När du anlitar ett GVK-auktoriserat företag får du den bästa garantin för ett proffessionellt våtrumsarbete oavsett om du väljer kakel eller plast.

 

Just nu arbetar vi efter branschreglerna 2016:1:

https://www.gvk.se/media/121600/sakra-vatrum-2016-1.pdf

Hur GVK fungerar:

GVK-auktorisation ger dig ett säkrare våtrum genom att:

- GVK-auktoriserade företag har personal med särskild utbildning för våtrumsbehörighet.

- Särskilda GVK-beskrivningar finns som visar hur underlaget i ett våtrum ska vara beskaffat innan kakel, klinker eller plastmatta monteras.

-GVK gör stickprovskontroller av de auktoriserade företagens våtrumsarbeten