Torbjörns Golv är även auktoriserade med Behörig våtrum genom BKR (Byggkeramikrådet)

Vad är byggkeramikrådet?

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.

Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

En mycket viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.

Via vår tekniska kommitté och i arbetsgrupper, som vi driver i samarbete med representanter för andra branschorganisationer, hanteras frågor av gemensamt intresse inom konstruktions- och applikationsteknik. Samarbetet leder även till framtagning av nya provningsmetoder, exempelvis för golvbrunnar och våtrumsskivor.

Allt för att främja en god användning av ett av världens äldsta byggmaterial – lika naturligt, hållbart och vackert i framtiden som det varit under tusentals år.

Vad är behörighet?

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Läs mer här: www.bkr.se

Vi på torbjörnsgolv är anslutna till GVK, för kunden bästa.

 GVK, Golvbranschens Våtrumskontroll, är en stiftelse där de stora bostadsföretagen, fastighets- och villaägarorganisationerna samt golv och vvs-branchen ingår. När du anlitar ett GVK-auktoriserat företag får du den bästa garantin för ett proffessionellt våtrumsarbete oavsett om du väljer kakel eller plast. Tveka inte på att höra av er till oss om ni har några frågor eller funderingar!

 

Just nu arbetar vi efter branschreglerna 2021:1:

Hur GVK fungerar:

GVK-auktorisation ger dig ett säkrare våtrum genom att:

- GVK-auktoriserade företag har personal med särskild utbildning för våtrumsbehörighet.

- Särskilda GVK-beskrivningar finns som visar hur underlaget i ett våtrum ska vara beskaffat innan kakel, klinker eller plastmatta monteras.

-GVK gör stickprovskontroller av de auktoriserade företagens våtrumsarbeten